česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6696 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Člověk nemá druhého člověka okrádat o své uznání a svůj (TAJENKA), pokud mu jdou ze srdce a nejsou pouhým pochlebováním.
František Nepil
Wabenrätsel Legenden

A1 – Zbytky sladu při výrobě piva. A2 – Otevřené chodby kolem nádvoří. A3 – Stehy (obecně).

B1 – Tympány. B2 – Skákavý cizopasník. B3 – Drahý kov.

C1 – Mohutný přežvýkavec. C2 – Hlavní město Indie. C3 – Okamžik.

D1 – Opak výš. D2 – Levhart sněžný. D3 – Ta, která se necítí ve své kůži.

E1 – Severský národní pěvec. E2 – Vodní kunovité šelmy. E3 – Předsálí divadla.

2 – TAJENKA.
Hilfe: IRBIS; SKALD
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file