česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6250 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Poezie rozhodně není nasládlé šišlání falešnými (TAJENKA), ale svěží upřímnost po svém prožívat svět. Poezie se podobá mnohem spíš bombě kyslíku než bábovce cukrované vanilkovou náhražkou.
Marie Pujmanová
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Pot (kniž.); výklenek ve zdi; pádová otázka; Janáčkova akademie múzických umění (zkr.).
Quadrat 2:
Angl. váhová jednotka (28, 35 g); francouzsky „černý“; neznámě; nejtemnější část podsvětí (v řecké mytologii).
Quadrat 3:
Velice; cíp květního kalichu; tropický skot s hrbem; pouzdro.
Quadrat 4:
Stísněně; vjem vnímaný sluchem; sladidlo; barva surového hedvábí.
Quadrat 5:
Drnčivý zvuk; úseky; Jiráskova kronika; skalnaté výběžky do moře.

TAJENKA.
Hilfe: EKRY; EREB; UŠET
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file