česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6326 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Posádka Apolla 7 byla první, která vysílala (TAJENKA). Během letu probíhajícího od 11. do 22. října roku 1968 uskutečnili astronauti sedm krátkých televizních přenosů, které jsme tehdy ze záznamu mohli sledovat i v Československu.
Ornament puzzle Clues

1 – Skřípavě; vysoké úzké stavby.
2 – Proslulost; světadíl.
3 – Rodiště sv. Františka; popelavý.
4 – Lehká TV situační komedie (-c-); jedovatá bylina.
5 – Zahušťěná šťáva k masu; sestra kněžny Libuše.
6 – Kachna; anglicky „námořnictvo“.
7 – Indiánský kmen; cizí mužské jméno.
8 – Námořnický popěvek; návštěvník.
9 – Dobytče; ve svém bytě.
10 – Cíl jízdy; stavět zeď.
11 – Zadarmo; pochodová skladba.
12 – Vojenský pohyb; šroub do dřeva.
žlutě – TAJENKA.
Help: JOEY; NAVAJO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file