česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6586 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Z vyjádření personálu:
Že by vedoucí pohostinství ředil lihoviny, je nepravděpodobné, protože je (TAJENKA).
Klassisches Füllrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Etnikum žijící v cizím společenství.
B – Poddůstojník.
C – Území na jihu Chorvatska.
D – Těžký dekorativní závěs.
E – Deset centimetrů.
F – Sourozenci narození ve stejný den.
G – Lumpové.
vertical – TAJENKA.
Hilfe: DIASPORA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file