česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6629 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina (TAJENKA).
Friedrich Nietzsche
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Obyvatelé Rumunska; lhaním ubrat. B – Předložka; trvat na něčem; český písničkář. C – Klus; sponka; iniciály zpěvačky Janů. D – Mužské jméno keltského původu; autor knih pro děti (Zdeněk); jednotka hlasitosti. E – TAJENKA. F – Slůvko rezignace; uhelný prach; typ stanu (slang.). G – Název souhlásky; ovládací lanko vedené trubicí; elektricky nabitá částice. H – Kraslický výrobce hudebních nástrojů; jejda; nikoliv. I – Mísit; kočovný pastevec.
Svisle:
1 – Žena (nářečně); na žádné místo. 2 – Vytvořená; moji. 3 – Zn. mililitru; hudební fakulta AMU; barokní skladatel. 4 – Záložní zdroj energie; ztráta řeči. 5 – Řeka protékající Petrohradem; chytat (zvěř). 6 – Zkratka pro informační technologie; z jakého místa; značka kosmetiky. 7 – Zemřelé (zast.); vířivé tance. 8 – Bázlivá; opak „pod“. 9 – Zábava; černomořské lázně; slůvko přitakání. 10 – Dř. zn. technické atmosféry; štolba. 11 – Potají; tamten.
Hilfe: ADLA; UPS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file