česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6736 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Opilý (TAJENKA).
Švédské přísloví
Doppelkreisrätsel Legenden
1 – Kunovitá šelma.
2 – Obleva.
3 – Noviny a časopisy.
4 – Slovensky „taková“.
5 – Hedvábná tkanina.
6 – Trojice umělců.
7 – Vzdor.
8 – Tyhle.
9 – Chvění (-a-).
10 – Taxík.
11 – Zvířecí výkal.
12 – Písemný záznam.
13 – Zpátečník.
14 – Indiánský stan.
15 – Menší středověké opevněné sídlo.
16 – Čínská jednotka váhy.
17 – Velcí býložraví kopytnatci.
18 – Domácky Trevor.
19 – Nehlučný.
20 – Český obrozenec (Václav).
21 – Tisíce kilogramů.
22 – Sopečný tuf.
23 – Jméno psa z Babičky.
24 – Otupení.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: TAEL; TRAS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file