česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6696 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Murphyho zákon: Tělo ponořené do vody ve vaně způsobí, že začne (TAJENKA).
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Předložka.
2 – Zkr. ústředního výboru.
3 – Domácky Otomar.
4 – Fragment činnosti.
5 – Hnědí motýli se skvrnami na křídlech.
6 – Provádět útok.
7 – TAJENKA.
8 – Hromadný odchod.
9 – Šlechtický sluha.
10 – Holandské město (výroba sýrů).
11 – Citoslovce ošklivosti.
12 – Chemická značka osmia.
13 – Značka jednotky síly.
Hilfe: EDAM
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file