česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6736 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Ani v duchovních, ani v jiných přátelstvích není spásy bez (TAJENKA).
André Maurois
Mandala - Rätsel Legenden

1 – Džudistická žíněnka; Mandátový a imunitní výbor (zkr.).
2 – Jednobuněčný organizmus; ta i ona.
3 – Něco podobného; likérník.
4 – Malé dítě; textilní rostlina.
5 – Odborný učitel; španělsky „zlato“.
6 – Český herec; zkr. strojní traktorové stanice.
7 – Mašiny; vézt se.
8 – Domýšlivec; mezinárodní atomový čas (angl. zkr.).
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: ORNEST
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file