česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7000 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) lidem nedovolí věřit v něco víc, než je vidět.
François de La Rochefoucauld
Eiskristall Legenden

1-4 – Anglicky „maso“ (s neurčitým členem).
3-6 – Oplatka s plastickými čtverečky.
5-8 – Plynný prvek zn. F (-o-).
7-10 – Domácí pes se zavalitým tělem a kulatou hlavou.
9-12 – Zapisovati.
11-2 – Příkrý (svah).
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: A MEAT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file