česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6935 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Jižně od Zlína je hluboké úzké údolí, které neslo poetický název (TAJENKA). Slétaly se sem prý čarodějnice ze širého okolí.
Klassisches Füllrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Dlouho zvonit.
B – Zasklená skříňka na vystavování předmětů.
C – Dospívat.
D – Plně používat ke své potřebě.
E – Specializovaná prodejna vína.
F – Tvořit.
G – Uzdravení.
H – Vymazat smolou.
I – Tenký doutník se slámkou uprostřed.
J – Součást příboru.
K – Uvedení do rovnováhy.
L – Postupně úplně sebrat.
M – Vazký.
N – Vyprázdnit (vanu).
vertical – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file