česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6999 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, (TAJENKA).“
Politik a diplomat Jan Masaryk (* 14. 9. 1886 - † 10. 3. 1948)
Schwedenrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Nebýt hodný; jihoamerický pštrosovitý pták. B – 1. část TAJENKY; vlněná látka s dlouhým vlasem. C – Občanský průkaz (zkr.); asijská země; řadová číslovka. D – Tělocvičný prvek na hrazdě; ševcovský maz; vybízet k návštěvě. E – Členský stát USA; na jihu. F – Silná zaostřená tyč; jícen sopky. G – Vodní bylina se žlutými květy; modře nebo žlutě kvetoucí pryskyřníkovité byliny. H – 3. část TAJENKY; hmyz s krovkami; název souhlásky. I – Hudební styl původem z Jamajky; ostré přízvuky; slůvko údivu.
Svisle:
1 – Ještě jednou (-u); krátká textová zpráva. 2 – Slepovat; ptačí citoslovce. 3 – Ruský veletok; japonská třešeň. 4 – Statný listnatý strom; tyč k podpoře při chůzi. 5 – Předmět zbožňování; domácky Libuše. 6 – Bílý mořský pták s dlouhým zobákem; hrdlo. 7 – Epický básník; prrr. 8 – Národní filmový archiv; velký jedlík (hanl.). 9 – Chemická značka hliníku; školní hodnocení. 10 – 2. část TAJENKY. 11 – Uvnitř prázdná; zavýsknutí. 12 – Zhotovit šitím; elektrický spínač.
Hilfe: AKUTY; OB; SKA; UTAH
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file