česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6935 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) připadl v roce 2017 na 7. února.
Doppelkreisrätsel Legenden
1 – Spodem.
2 – Otázka.
3 – Mořské ryby žijící ve velkých hejnech.
4 – Nevidomá.
5 – Dohled.
6 – Fáze skoku.
7 – Nachýlení.
8 – Skladiště.
9 – Dávka jídla.
10 – Pohnutí.
11 – Jeskyně (mn. č.).
12 – Stožár.
13 – Poměr bodů (sport.).
14 – Metamorfovaná hornina.
15 – Ne včas.
16 – Uhličitan draselný.
17 – Dubový hájek.
18 – Opak zla.
19 – Rašeliniště (mn. č.).
20 – Rozkoš.
21 – Správně.
22 – Hlava diplomatického sboru.
23 – Pravděpodobněji.
24 – Společně.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: DOYEN; POTAŠ; SKARN
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file