česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6736 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
První pražský arcibiskup a blízký spolupracovník a rádce císaře Karla IV. Arnošt z Pardubic se narodil pravděpodobně 25. 3. 1297 v Hostince. Zemřel 30. 6. 1364 v Roudnici nad Labem. Arnošt měl tři mladší bratry. Bohuslav se stal kanovníkem a proboštem, Smil zdědil rodové Pardubice a nejmladší Vilém působil jako (TAJENKA) v Červené Řečici.
Kreifüllrätsel Legenden
1 – Písečná bouře.
2 – Mořský pláštěnec.
3 – Rozdrcené kamení na stavbu silnic.
4 – Snížení intenzity.
5 – Japonské přístavní město.
6 – Příkoří.
7 – Pokoutní obchody.
8 – Malá žába.
9 – Člověk odmítající živočišné produkty.
10 – Základní jednotky délkové míry.
11 – Dobývání surovin ze země.
12 – Funkcionář stojící v čele fakulty.
13 – Malý keř.
14 – Bitka.
15 – Měkká tkáň.
16 – Plyn nitrogenium.
žlutě – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file