česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6629 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Schová-li se na svatého Jiří (TAJENKA) do žita, požehnané léto k nám pak zavítá.
Kettenrätsel
Legenden
A1 – Zahnutá sečná zbraň; černošedý havranovitý pták. A2 – Promenáda; zuřivá, zběsilá bytost (expr.). A3 – Přirozená kresba struktury dřeva; hnojivo z trusu mořských ptáků. A4 – Posvátná indická řeka; barvivo v laserové tiskárně. A5 – Extatický stav; směsice silných zvuků.
žlutě – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file