česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6694 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Habsburská panovnice Marie Terezie (13. 5. 1717 Vídeň – 29. 11. 1780 tamtéž) nebyla jen královnou a vévodkyní, ale také matkou. Každý den po snídani se věnovala svým dětem, teprve pak vladařským povinnostem. Vychovatelé a sloužící císařských potomků měli stanoveno, jak s nimi jednat, ale i děti byly přísně vychovávané. Kupříkladu arcivévoda Karel se musel omluvit ze svojí (TAJENKY). Oficiálně z důvodu nemoci, ale ve skutečnosti to byl trest za povýšené chování ke služebnictvu.
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Iniciála Oldřicha.
2 – Slůvko opovržení.
3 – Jemný poprašek.
4 – Výstavný rodinný dům.
5 – Projev (citů).
6 – Pokrmy ze skopového masa.
7 – Telefonní přístroj.
8 – TAJENKA.
9 – Zralý tučný měkký sýr.
10 – Nanášet omítku.
11 – Mezitím.
12 – Holandské město (výroba sýrů).
13 – Anglicky „ořech“.
14 – Evropan.
15 – MPZ Norska.
Hilfe: EDAM
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file