česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7000 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá (1. TAJENKA) a (2. TAJENKA) lidského života.
E. M. Remarque
Aus 2 mach 1 Legenden
Vodorovně:
A – Oběžná dráha kosmických těles; střevíc. B – Příšery; vhazování puku mezi dva hráče. C – Africký čáp; ústní závazek. D – Přístavní italské město; drancování. E – Sladká šťáva v květech; slovensky „akr“. F – Část karburátoru; března. G – Trubička k odměření kapaliny; domácky Josef. H – Keřík s červenými bobulemi rostoucí na rašeliništi; kilogramy. I – Okolnost ohrožující nějakou činnost; Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Svisle:
Pravý blok – 1. a 2. TAJENKA.
Hilfe: KARY; SIMBIL
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file