česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6694 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Na svatého Josafata lepší kožich nežli (TAJENKA).
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Zářez; květina s trny; upotřebit; druhé písmeno řecké abecedy.
Quadrat 2:
Loď argonautů; cizopasný hlíst; vpusť odpadní vody; představený kláštera.
Quadrat 3:
Šikmo; určená k orání; snadněji; místo s vodou a vegetací v poušti.
Quadrat 4:
Zkratka pro brutto; nápor; nedotknutelná věc; šupina žhavého kovu.
Quadrat 5:
Cíl střelce; pouzdro; vozík na přepravu zboží; přední části.

TAJENKA.
Hilfe: ETUE; GULA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file