česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6326 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Posádka Apolla 7 byla první, která vysílala (TAJENKA). Během letu probíhajícího od 11. do 22. října roku 1968 uskutečnili astronauti sedm krátkých televizních přenosů, které jsme tehdy ze záznamu mohli sledovat i v Československu.
Mandala - Rätsel Legenden

1 – Skřípavě; vysoké úzké stavby.
2 – Proslulost; světadíl.
3 – Rodiště sv. Františka; popelavý.
4 – Lehká TV situační komedie (-c-); jedovatá bylina.
5 – Zahušťěná šťáva k masu; sestra kněžny Libuše.
6 – Kachna; anglicky „námořnictvo“.
7 – Indiánský kmen; cizí mužské jméno.
8 – Námořnický popěvek; návštěvník.
9 – Dobytče; ve svém bytě.
10 – Cíl jízdy; stavět zeď.
11 – Zadarmo; pochodová skladba.
12 – Vojenský pohyb; šroub do dřeva.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: JOEY; NAVAJO
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file