česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6629 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
František Pošta (22. 8. 1919 Lány – 18. 7. 1991 Praha) byl kontrabasista, hudební pedagog a znovuobjevitel hry na violone, starý nástroj odpovídající dnešnímu kontrabasu. Pošta vyprávěl, jak mu ve třinácti letech zhodnotil hru na housle pan Chochol, první trumpetista České filharmonie:
‚Víš, houslistů je hodně, ale kontrabasistů je málo. Třeba z tebe bude dobrý kontrabasista. Máš na to dlouhý prsty.‘
No a táta, když slyšel, že autorita řekla kontrabas, a on byl zvyklý poslouchat autority a já byl zvyklý poslouchat tátu, no tak jsem šel na kontrabas, ačkoli jsem vlastně nevěděl, jenom tušil, že je to asi (TAJENKA).

Sám Pošta byl pak do orchestru České filharmonie jako kontrabasista přijat již ve svých dvaceti letech.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Rýpací stroj; ženské jméno (26. 7.); evropský Globální družicový polohový systém; plemeno.
Quadrat 2:
Francouzský katolický duchovní; diamantový prášek na broušení drahokamů; ptačí pero; mravní základ.
Quadrat 3:
První; americká dobytkářská farma; syn dcery; označení potravinářských aditiv.
Quadrat 4:
Trudovitost; mylné zdání; poté; francouzsky „rozčílení“.
Quadrat 5:
Brýle (zast.); značka pro kilokalorii; hlaveň (slang.); první písmeno řecké abecedy.

TAJENKA.
Hilfe: ÉMOI; GNSS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file