česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6736 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Nemoc našeho věku: ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, (TAJENKA).
Anna Seghersová
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Poslední písmeno české abecedy.
2 – Chemická značka berylia.
3 – Spojka.
4 – Málo osvětlená.
5 – Rybářská síť.
6 – Město u Berounky.
7 – TAJENKA.
8 – Porušení věrnosti.
9 – Patřící Evě (-o).
10 – Peněžní soustava.
11 – Anesteziologicko-resuscitační oddělení.
12 – Značka machu.
13 – Vitamín tokoferol.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file