česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7454 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Z leteckého jedenáctera:
Létání v mracích je tak trochu nebezpečné, vyskytují se v nich neviditelná letadla a podle dobře ověřených pramenů i (TAJENKA).
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Promítací přístroj. B – 1. část TAJENKY; zakládací listina. C – Citoslovce opovržení; obrázkový seriál. D – Zkratka chemoterapie; vzorec oxidu sirnatého; vyčkávat. E – Část trasy; MPZ Rumunska; kód arabštiny. F – Obraz moře; zdvořilostní oslovení muže v angl. prostředí. G – Znečišťující příměs ve vzduchu; 2. část TAJENKY. H – Největší smyčcový nástroj.
Svisle:
1 – Inic. řím. politika a historika Tacita; vědec zabývající se chemií. 2 – Nedoplatek; tam (básnicky). 3 – Severské mužské jméno; jedovatá bojová látka. 4 – Slůvko údivu; velká měchačka na těsto. 5 – Povzdech; otázka při sázce; Nobelovy iniciály; chemická značka erbia. 6 – Filmový snímací přístroj; značka hektaru. 7 – Tílko; severský přežvýkavec. 8 – Škrabák k čištění pluhu; rod drobných trav. 9 – Mřížka; kočkovitá šelma.
Hilfe: AIRA; OLE; PCT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file