česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7855 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Děti musejí snášet hlouposti dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je (TAJENKA).
Jean Anouilh
Kammrätsel Legenden
Svisle:
1 – Živina dodávaná do půdy.
2 – Operní zpěvačka.
3 – Obydlí hajného.
4 – Prosté vojenské lůžko.
5 – Pohoří.
6 – Nástroj na vytahování zátek.
7 – Tenká a dlouhá skleníková okurka.
8 – Smažený pokrm z litého těsta.
9 – Týkající se Hynka (-y).
horizontal – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file