česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7855 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Malířka a ilustrátorka Helena Zmatlíková, rozená Wehrbergerová, se narodila 19. 11. 1923 v Praze a zemřela 4. 4. 2005 tamtéž. Ilustrovala na (TAJENKA) knížek, především pro děti. Za svou tvorbu byla oceněna u nás i v zahraničí. Získala např. zlatou medaili za spoluúčast na světové výstavě v Bruselu či několik cen za nejkrásnější knihu roku.
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – MPZ Německa.
2 – Zkr. ústředního výboru.
3 – Opak uvnitř.
4 – Druhé jméno Komenského.
5 – Namést dovnitř.
6 – Únosným způsobem.
7 – TAJENKA.
8 – Velké dopravní letadlo.
9 – Svírat.
10 – Černé dřevo.
11 – Svaz učitelů tance (zkr.).
12 – Člen božského germánského rodu.
13 – Značka tesly.
Hilfe: ÁS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file