česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7454 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
6. 8. 1897 se narodil a 31. 1. 1984 zemřel Josef Charvát, vědec zabývající se vnitřním lékařstvím a zakladatel československé (TAJENKA).
Schwedenrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Zutínat. B – Stoky. C – Anglická spojka; i když. D – Asijský stát. E – Přelud. F – Jury. G – Azbest. H – Ženské jméno. I – A sice; zkr. tlaku krve. J – Litinové pláty. K – Hýkavec. L – Závěsné kluzáky. M – Výstelka. N – Citoslovce opovržení; předložka.
Svisle:
1 – Dobytčí nápoj; předložit; část úst. 2 – Zn. tuku; opatřená osivem; římská bohyně plodnosti. 3 – TAJENKA. 4 – Název souhlásky; velcí savci; výtažek z čerstvých bylin. 5 – Pobídka; písemné osvědčení; domácky Eleanora. 6 – Bidlo; středně velká opice; popěvek.
Hilfe: OPS; SANA; YSAT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file