česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7054 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Básník Jiří Wolker (29. 3. 1900 - 3. 1. 1924) se narodil v Prostějově v rodině bankovního úředníka. Po absolvování gymnázia studoval práva a navštěvoval literární přednášky. Jeho tvorbu ovlivnil francouzský unanimismus, což je literární směr prosazující (TAJENKA).
Twain Circle Clues
1 – Středověká vrhací zbraň.
2 – Hra na koních.
3 – Kozel.
4 – Pracovitost.
5 – Ret.
6 – Postní doba.
7 – Samci tura.
8 – Menší dobytek.
9 – Hlavní město Švýcarska.
10 – Existence.
11 – Šéf.
12 – Ptačí pero.
13 – Citoslovce strašení.
14 – Klam.
15 – Rypadlo.
16 – Ozdobný špendlík.
17 – Prudce jedovatá bylina.
18 – Kovbojská kravata.
19 – Bál.
20 – Ruka se zaťatými prsty.
21 – Druh kulečníku.
22 – Ptáci s vějířovitým ocasem.
23 – Rostlinný orgán obsahující semena.
24 – Titul ženy.
žlutě – TAJENKA.
Help: BOLO; POOL; PUKL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file