česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6586 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Z vyjádření personálu:
Že by vedoucí pohostinství ředil lihoviny, je nepravděpodobné, protože je (TAJENKA).
Classic fill up Clues
Vodorovně:
A – Etnikum žijící v cizím společenství.
B – Poddůstojník.
C – Území na jihu Chorvatska.
D – Těžký dekorativní závěs.
E – Deset centimetrů.
F – Sourozenci narození ve stejný den.
G – Lumpové.
vertical – TAJENKA.
Help: DIASPORA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file