česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7000 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Opilý (TAJENKA).
Švédské přísloví
Twain Circle Clues
1 – Kunovitá šelma.
2 – Obleva.
3 – Noviny a časopisy.
4 – Slovensky „taková“.
5 – Hedvábná tkanina.
6 – Trojice umělců.
7 – Vzdor.
8 – Tyhle.
9 – Chvění (-a-).
10 – Taxík.
11 – Zvířecí výkal.
12 – Písemný záznam.
13 – Zpátečník.
14 – Indiánský stan.
15 – Menší středověké opevněné sídlo.
16 – Čínská jednotka váhy.
17 – Velcí býložraví kopytnatci.
18 – Domácky Trevor.
19 – Nehlučný.
20 – Český obrozenec (Václav).
21 – Tisíce kilogramů.
22 – Sopečný tuf.
23 – Jméno psa z Babičky.
24 – Otupení.
žlutě – TAJENKA.
Help: TAEL; TRAS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file