česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6629 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Murphyho zákon: Tělo ponořené do vody ve vaně způsobí, že začne (TAJENKA).
Joined Corners Clues
1 – Předložka.
2 – Zkr. ústředního výboru.
3 – Domácky Otomar.
4 – Fragment činnosti.
5 – Hnědí motýli se skvrnami na křídlech.
6 – Provádět útok.
7 – TAJENKA.
8 – Hromadný odchod.
9 – Šlechtický sluha.
10 – Holandské město (výroba sýrů).
11 – Citoslovce ošklivosti.
12 – Chemická značka osmia.
13 – Značka jednotky síly.
Help: EDAM
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file