česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6736 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Ani v duchovních, ani v jiných přátelstvích není spásy bez (TAJENKA).
André Maurois
Ornament puzzle Clues

1 – Džudistická žíněnka; Mandátový a imunitní výbor (zkr.).
2 – Jednobuněčný organizmus; ta i ona.
3 – Něco podobného; likérník.
4 – Malé dítě; textilní rostlina.
5 – Odborný učitel; španělsky „zlato“.
6 – Český herec; zkr. strojní traktorové stanice.
7 – Mašiny; vézt se.
8 – Domýšlivec; mezinárodní atomový čas (angl. zkr.).
žlutě – TAJENKA.
Help: ORNEST
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file