česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6935 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
16. 1. 1996 objevil astronom Z. Moravec z hvězdárny na Kleti planetku, která byla označena pořadovým číslem 7796. Obíhá v prostoru mezi Marsem a Jupiterem a má průměr přibližně 10 kilometrů. Na popud objevitele pak dostala jméno (TAJENKA), které v únoru 1998 schválila komise Mezinárodní astronomické unie.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Vzdálenost vysázených rostlin; člen severoamer. sekty; krkonošská řeka. B – Řeka, do které se vlévá Vltava; slabo; faun. C – Sopečná exploze; podpůrná konstrukce na révu; části obličejů. D – Detoxikace; dramatické hudební dílo; severský přežvýkavec. E – _TAJENKA. F – Město v Provence; kyty; chumáč. G – Osivo; zvuk trubky; prudké změny. H – Tetraboritan sodný; dlouhá chvíle; opak levněji. I – Slůvko rezignace; přivykat; horní končetina.
Svisle:
1 – Pořadí; poušť v Mongolsku. 2 – Stejnopis; vůdce Argonautů (J-). 3 – Nikoli bosá; jihoamerický stát. 4 – Nikoliv; přístav (zastarale); šíje. 5 – Římské číslo 2110; zastarale úřad; římská patnáctka. 6 – Předložka; rozlehlá moře. 7 – MPZ Libanonu; opojená; iniciály herečky Klukové. 8 – Zařízení na předávání dat po telefonu (mn. č.); jestli. 9 – Značka osmia; citoslovce drnčení; spěch. 10 – Proč; ruský veletok; zkr. Dopravního podniku. 11 – Ostrý skalnatý výběžek; hořké žaludeční léky. 12 – Stožár visutého mostu; poschodí. 13 – Orientální kůň; zimní sportovní potřeby.
Help: BORAX; GAP; MORMON; PYLON
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file