česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7000 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jižně od Zlína je hluboké úzké údolí, které neslo poetický název (TAJENKA). Slétaly se sem prý čarodějnice ze širého okolí.
Classic fill up Clues
Vodorovně:
A – Dlouho zvonit.
B – Zasklená skříňka na vystavování předmětů.
C – Dospívat.
D – Plně používat ke své potřebě.
E – Specializovaná prodejna vína.
F – Tvořit.
G – Uzdravení.
H – Vymazat smolou.
I – Tenký doutník se slámkou uprostřed.
J – Součást příboru.
K – Uvedení do rovnováhy.
L – Postupně úplně sebrat.
M – Vazký.
N – Vyprázdnit (vanu).
vertical – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file