česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6696 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Člověk nemá druhého člověka okrádat o své uznání a svůj (TAJENKA), pokud mu jdou ze srdce a nejsou pouhým pochlebováním.
František Nepil
Cell puzzle Clues

A1 – Zbytky sladu při výrobě piva. A2 – Otevřené chodby kolem nádvoří. A3 – Stehy (obecně).

B1 – Tympány. B2 – Skákavý cizopasník. B3 – Drahý kov.

C1 – Mohutný přežvýkavec. C2 – Hlavní město Indie. C3 – Okamžik.

D1 – Opak výš. D2 – Levhart sněžný. D3 – Ta, která se necítí ve své kůži.

E1 – Severský národní pěvec. E2 – Vodní kunovité šelmy. E3 – Předsálí divadla.

2 – TAJENKA.
Help: IRBIS; SKALD
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file