česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6696 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Spisovatel Alfons Bohumil Šťastný (30. 7. 1866, Praha – 24. 3. 1922, tamtéž) psal především pro děti a mládež. Je s velkou pravděpodobností autorem (autorství bývá někdy připisováno Jaroslavu Puldovi) (TAJENKA) ve své době velmi oblíbených detektivních novel s detektivem Léonem Cliftonem - tzv. cliftonek.
Criss-cross Clues
2místná


3místná

4místná


5místná6místná


7místnáAutor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Choose word in the frame. Click to word what you wolud insert into. The word will included into frame.
xml document Solution into a file