česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7000 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, (TAJENKA).“
Politik a diplomat Jan Masaryk (* 14. 9. 1886 - † 10. 3. 1948)
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Nebýt hodný; jihoamerický pštrosovitý pták. B – 1. část TAJENKY; vlněná látka s dlouhým vlasem. C – Občanský průkaz (zkr.); asijská země; řadová číslovka. D – Tělocvičný prvek na hrazdě; ševcovský maz; vybízet k návštěvě. E – Členský stát USA; na jihu. F – Silná zaostřená tyč; jícen sopky. G – Vodní bylina se žlutými květy; modře nebo žlutě kvetoucí pryskyřníkovité byliny. H – 3. část TAJENKY; hmyz s krovkami; název souhlásky. I – Hudební styl původem z Jamajky; ostré přízvuky; slůvko údivu.
Svisle:
1 – Ještě jednou (-u); krátká textová zpráva. 2 – Slepovat; ptačí citoslovce. 3 – Ruský veletok; japonská třešeň. 4 – Statný listnatý strom; tyč k podpoře při chůzi. 5 – Předmět zbožňování; domácky Libuše. 6 – Bílý mořský pták s dlouhým zobákem; hrdlo. 7 – Epický básník; prrr. 8 – Národní filmový archiv; velký jedlík (hanl.). 9 – Chemická značka hliníku; školní hodnocení. 10 – 2. část TAJENKY. 11 – Uvnitř prázdná; zavýsknutí. 12 – Zhotovit šitím; elektrický spínač.
Help: AKUTY; OB; SKA; UTAH
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file