česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6935 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
První pražský arcibiskup a blízký spolupracovník a rádce císaře Karla IV. Arnošt z Pardubic se narodil pravděpodobně 25. 3. 1297 v Hostince. Zemřel 30. 6. 1364 v Roudnici nad Labem. Arnošt měl tři mladší bratry. Bohuslav se stal kanovníkem a proboštem, Smil zdědil rodové Pardubice a nejmladší Vilém působil jako (TAJENKA) v Červené Řečici.
Circled-fill up Clues
1 – Písečná bouře.
2 – Mořský pláštěnec.
3 – Rozdrcené kamení na stavbu silnic.
4 – Snížení intenzity.
5 – Japonské přístavní město.
6 – Příkoří.
7 – Pokoutní obchody.
8 – Malá žába.
9 – Člověk odmítající živočišné produkty.
10 – Základní jednotky délkové míry.
11 – Dobývání surovin ze země.
12 – Funkcionář stojící v čele fakulty.
13 – Malý keř.
14 – Bitka.
15 – Měkká tkáň.
16 – Plyn nitrogenium.
žlutě – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file