česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6694 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Habsburská panovnice Marie Terezie (13. 5. 1717 Vídeň – 29. 11. 1780 tamtéž) nebyla jen královnou a vévodkyní, ale také matkou. Každý den po snídani se věnovala svým dětem, teprve pak vladařským povinnostem. Vychovatelé a sloužící císařských potomků měli stanoveno, jak s nimi jednat, ale i děti byly přísně vychovávané. Kupříkladu arcivévoda Karel se musel omluvit ze svojí (TAJENKY). Oficiálně z důvodu nemoci, ale ve skutečnosti to byl trest za povýšené chování ke služebnictvu.
Joined Corners Clues
1 – Iniciála Oldřicha.
2 – Slůvko opovržení.
3 – Jemný poprašek.
4 – Výstavný rodinný dům.
5 – Projev (citů).
6 – Pokrmy ze skopového masa.
7 – Telefonní přístroj.
8 – TAJENKA.
9 – Zralý tučný měkký sýr.
10 – Nanášet omítku.
11 – Mezitím.
12 – Holandské město (výroba sýrů).
13 – Anglicky „ořech“.
14 – Evropan.
15 – MPZ Norska.
Help: EDAM
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file