česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6736 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá (1. TAJENKA) a (2. TAJENKA) lidského života.
E. M. Remarque
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Oběžná dráha kosmických těles; střevíc. B – Příšery; vhazování puku mezi dva hráče. C – Africký čáp; ústní závazek. D – Přístavní italské město; drancování. E – Sladká šťáva v květech; slovensky „akr“. F – Část karburátoru; března. G – Trubička k odměření kapaliny; domácky Josef. H – Keřík s červenými bobulemi rostoucí na rašeliništi; kilogramy. I – Okolnost ohrožující nějakou činnost; Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Svisle:
Pravý blok – 1. a 2. TAJENKA.
Help: KARY; SIMBIL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file