česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6249 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Poezie rozhodně není nasládlé šišlání falešnými (TAJENKA), ale svěží upřímnost po svém prožívat svět. Poezie se podobá mnohem spíš bombě kyslíku než bábovce cukrované vanilkovou náhražkou.
Marie Pujmanová
Joined squares Clues
Square 1:
Pot (kniž.); výklenek ve zdi; pádová otázka; Janáčkova akademie múzických umění (zkr.).
Square 2:
Angl. váhová jednotka (28, 35 g); francouzsky „černý“; neznámě; nejtemnější část podsvětí (v řecké mytologii).
Square 3:
Velice; cíp květního kalichu; tropický skot s hrbem; pouzdro.
Square 4:
Stísněně; vjem vnímaný sluchem; sladidlo; barva surového hedvábí.
Square 5:
Drnčivý zvuk; úseky; Jiráskova kronika; skalnaté výběžky do moře.

TAJENKA.
Help: EKRY; EREB; UŠET
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file