česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6629 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
František Pošta (22. 8. 1919 Lány – 18. 7. 1991 Praha) byl kontrabasista, hudební pedagog a znovuobjevitel hry na violone, starý nástroj odpovídající dnešnímu kontrabasu. Pošta vyprávěl, jak mu ve třinácti letech zhodnotil hru na housle pan Chochol, první trumpetista České filharmonie:
‚Víš, houslistů je hodně, ale kontrabasistů je málo. Třeba z tebe bude dobrý kontrabasista. Máš na to dlouhý prsty.‘
No a táta, když slyšel, že autorita řekla kontrabas, a on byl zvyklý poslouchat autority a já byl zvyklý poslouchat tátu, no tak jsem šel na kontrabas, ačkoli jsem vlastně nevěděl, jenom tušil, že je to asi (TAJENKA).

Sám Pošta byl pak do orchestru České filharmonie jako kontrabasista přijat již ve svých dvaceti letech.
Joined squares Clues
Square 1:
Rýpací stroj; ženské jméno (26. 7.); evropský Globální družicový polohový systém; plemeno.
Square 2:
Francouzský katolický duchovní; diamantový prášek na broušení drahokamů; ptačí pero; mravní základ.
Square 3:
První; americká dobytkářská farma; syn dcery; označení potravinářských aditiv.
Square 4:
Trudovitost; mylné zdání; poté; francouzsky „rozčílení“.
Square 5:
Brýle (zast.); značka pro kilokalorii; hlaveň (slang.); první písmeno řecké abecedy.

TAJENKA.
Help: ÉMOI; GNSS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file