česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7906 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Správný výběr melodií je pro (TAJENKA) stejně podstatný jako volba slov a slovních obratů v řečnictví.
Jean Georges Noverre
Sixletters-cell puzzle Clues
A1 – Druh zboží. B1 – Výstřelek.
A2 – Obyvatel severní Afriky. B2 – Psychický nebo fyzický úraz.
A3 – Druh rejnoka. B3 – Polární oblast s nízkou vegetací.
A4 – Lehká bodná šermířská zbraň. B4 – Část zapalovače granátu.
A5 – Přenocování. B5 – Tříštění tlakem.
TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file