česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7454 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
6. 8. 1897 se narodil a 31. 1. 1984 zemřel Josef Charvát, vědec zabývající se vnitřním lékařstvím a zakladatel československé (TAJENKA).
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Zutínat. B – Stoky. C – Anglická spojka; i když. D – Asijský stát. E – Přelud. F – Jury. G – Azbest. H – Ženské jméno. I – A sice; zkr. tlaku krve. J – Litinové pláty. K – Hýkavec. L – Závěsné kluzáky. M – Výstelka. N – Citoslovce opovržení; předložka.
Svisle:
1 – Dobytčí nápoj; předložit; část úst. 2 – Zn. tuku; opatřená osivem; římská bohyně plodnosti. 3 – TAJENKA. 4 – Název souhlásky; velcí savci; výtažek z čerstvých bylin. 5 – Pobídka; písemné osvědčení; domácky Eleanora. 6 – Bidlo; středně velká opice; popěvek.
Help: OPS; SANA; YSAT
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file