česky česky english english deutsch deutsch
Přihlásit (vysvětlení) Registrovat
LUSK Luštění křížovek on-line.
LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK
Křížovkářský server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
K dnešnímu dni vyšlo již 5982 křížovek.

Hledat v archivu křížovek Archiv

Slovníček pomůže s neznámými slovy. Slovníček

Soutěž Soutěž

Návod jak luštit online Pomoc

Kontakt na autory Kontakt

Soutěžní podmínky

  1. Křížovkářská soutěž je roční dvanáctikolová řešitelská soutěž v řešení křížovek a úloh na principu sudoku. Jednotlivá kola začínají prvním dnem příslušného měsíce a končí pátým dnem po skončení příslušného měsíce. Soutěž se řídí těmito soutěžními podmínkami. Soutěž bude vyhlašována a vedena na webových stránkách www.lusk.cz a www.schak.cz, zúčastnit se jí může každý přihlášený zájemce - řešitel.
  2. Pro přihlášení do soutěže je povinný e-mail řešitele. E-mail je neveřejný údaj a slouží pouze k přihlášení řešitele do soutěže a případné komunikaci s ním. Pro přihlášení může řešitel využít své již existující účty na seznam.cz nebo google.com nebo mojeid.cz.
  3. V každém kole bude téměř každý den řešitelům předložena jedna křížovka vytvořená v souladu se Směrnicemi pro tvorbu křížovek nebo jedna úloha na principu sudoku. Křížovky lze řešit v průběhu celého soutěžního kola (období jednoho měsíce plus 5 dní následujícího). Poslední možnost odeslání řešení je pátého dne následujícího měsíce. Po tomto termínu se provede uzávěrka kola. Všechna řešení, která přijdou po uzávěrce se již do soutěže nezapočítávají.
  4. Vítězi soutěžního kola se stanou ti řešitelé, kteří budou mít vyluštěno nejvíce soutěžních úloh. Pokud bude soutěžní kolo oceněno nějakou cenou a vítězové budou dva a více, tak se výherce ceny stanoví losováním mezi vítězi.
  5. Správné řešení si řešitel ověří kliknutím na tlačítko (odkaz) „Vyhodnotit“, které je vždy součástí křížovky nebo úlohy na principu sudoku. Je-li jeho řešení správné, tak se automaticky uloží do jeho profilu. O tomto záznamu bude řešitel informován hlášením v dialogovém okně: „Řešení bylo zaznamenáno do vašeho profilu.“
  6. Za správné řešení se uznává pouze řešení do písmene shodné s autorským řešením. Každé jiné řešení se do hodnocení nezapočítává. Správná řešení se nezveřejňují.
  7. Tabulka s aktuálním pořadím řešitelů v soutěžním kole bude k dispozici na straně „Výsledky soutěže“.
  8. Vítězové budou zařazení do Síně slávy, případně obdrží věcné či jiné ceny.
  9. Reklamace, protesty, připomínky a návrhy na změny posílejte přes formulář Reklamace a protesty.
  10. Soutěž organizují provozovatelé serveru www.lusk.cz ve spolupráci se Svazem českých hádankářů a křížovkářů.