česky česky english english deutsch deutsch
Přihlásit (vysvětlení) Registrovat
LUSK Luštění křížovek on-line.
LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK
Křížovkářský server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
K dnešnímu dni vyšlo již 7855 křížovek.

Hledat v archivu křížovek Archiv

Slovníček pomůže s neznámými slovy. Slovníček

Soutěž Soutěž

Návod jak luštit online Pomoc

Kontakt na autory Kontakt

Křížovkářská soutěž 2024 (Předchozí soutěže: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2024

Listopad 2016 – Přehled soutěžních křížovek

Tato soutěž proběhla od 1.11.2016 do 5.12.2016 (včetně).

Pokud jste přihlášeni, tak ve sloupci "Stav" se vám u již vyřešených křížovek zobrazí symbol "Mám již vyřešeno": Ready. Stejný symbol se pak zobrazuje i na straně s křížovkou.

Stav Křížovka
Spojené čtvercovky (30. 11. 2016)
(TAJENKA) je inteligence srdce.
Anglické přísloví
Buňkovka (29. 11. 2016)
(TAJENKA) rozhoduje o ceně našich skutků.
Montaigne
Minusovka (28. 11. 2016)
Obdobím čtyř neděl před Vánocemi začíná především pro západní křesťany liturgický čili církevní rok. Této době se říká (1. TAJENKA), což v češtině znamená (2. TAJENKA).
Kris-kros (27. 11. 2016)
(TAJENKA)
Hřebenovka (26. 11. 2016)
11. července 1346 zvolilo pět kurfiřtů Karla IV. římským králem. O čtyři měsíce později, 26. listopadu 1346, jej v Bonnu korunoval kolínský arcibiskup Walram von Jülich...
Kruhovka (25. 11. 2016)
Život je udělán z budoucnosti jako (TAJENKA) z prázdného prostoru.
Jean-Paul Sartre
Americká doplňovačka (24. 11. 2016)
K největší letecké katastrofě na území bývalého Československa došlo (TAJENKA) 24. listopadu 1966 nedaleko Bratislavy...
Roháček (23. 11. 2016)
Na jihozápadním okraji keňského hlavního města Nairobi se rozkládá jeden z největších afrických slumů. Vznikl v roce 1920, kdy britské koloniální úřady povolily núbijským vojákům usadit se na okraji města...
Švédská křížovka (22. 11. 2016)
Jedna z největších afrických metropolí Nairobi vznikla na místě stanového tábora a železničního depa postaveného na konci 19. století. Nedaleko tekoucímu potoku Masajové říkali Uaso nairobi, tedy (TAJENKA). Odtud dnešní název města.
Řetězová rámcovka (21. 11. 2016)
(TAJENKA) Vám jistě udělá dobře, protože si myslím, že posiluje a také je to moderní prostředek. Jednou ve Vídni jsem u císařovny ochutnal a nezdržel jsem se výkřiku Brrr!...
Minusovka (19. 11. 2016)
Umět se (TAJENKA). Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď.
Ota Pavel
Řetízková doplňovačka (18. 11. 2016)
Chceš-li obhájit autoritu, musíš (TAJENKA) jako tvůj odpůrce.
František Palacký
Klasická křížovka (17. 11. 2016)
Přirozenou nevýhodou (TAJENKA) je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
Václav Havel
Buňkovka (16. 11. 2016)
Nic nepobízí k zahálce tak jako prázdné řeči. Kdyby lidé mlčeli a nemluvili (TAJENKA), jimiž zapuzují nudu ze zahálky, nesnesli by ji.
L. N. Tolstoj
Spojené roháčky (14. 11. 2016)
Život spočívá v úsilí co nejúčinněji (TAJENKA) následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil.
Stanisław Dygat
Šestipísmenná buňkovka (13. 11. 2016)
Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde (TAJENKA).
G. Iulius Caesar
Roháček (12. 11. 2016)
Předseda Spolku výtvarných umělců Mánes, profesor medailérské školy pražské AVU, sochař Stanislav (TAJENKA) se narodil 12. 11. 1866 v Nové Pace...
Lomená rámcovka (11. 11. 2016)
Po každém výstřelu dělo (TAJENKA), jako by se bálo, co to provedlo.
Ramón Goméz de la Serna
Klasická doplňovačka (10. 11. 2016)
Růžena Šlemrová, rozená Machová, se narodila v Plzni 10. 11. 1886. Zemřela 24. 8. 1962 v Praze. Jeden publicista o ní napsal, že "byla herečkou výrazně komického fondu a hrávala především temperamentní a (TAJENKA)...
Kruhová rámcovka (07. 11. 2016)
Člověk má trojí možnost, jak moudře jednat: předně přemýšlením - to je nejušlechtilejší způsob, za druhé napodobením - to je nejsnazší způsob, a za třetí zkušeností - to je (TAJENKA) způsob.
Konfucius
Pivoňka (04. 11. 2016)
Kdyby jen bylo možné klesnout do (TAJENKA) ženy - a přitom nepadnout do jejích rukou!
H. de Montherlant
Kruhová doplňovačka (03. 11. 2016)
Štěstí a neštěstí nepřicházejí samy, ale jen na (TAJENKA).
Čínské přísloví
Řetězová rámcovka (02. 11. 2016)
Když na Dušičky (TAJENKA) počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Spojené čtvercovky (01. 11. 2016)
Den Všech svatých je poslední, který (TAJENKA) zahání.

24 křížovek.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013